Pohled
pod led

Pod ledem je beton, v něm trubky a v nich líh. Ale někdy je tam čpavek!
 
 
Společné akce
Co se chystá

Co už bylo

OHF sobě
Ohlasy H. F.

Seznam OHF

Síň slávy

Plus/Mínus

Kukínko
Media a hokej

Hokejové přehledy

Zlatý fond OHF

Ledová židle

Pohled pod led

Stálé Odkazy

Píplmetr
Od 7.1. 1999
Vás tu bylo píplmetr
(unikátních IP)

Zákulisí světového podniku

(13.5.2004) Rozhovor s Míšou Drobnou, vedoucí všech novinářů na MS

Jaká je struktura organizace tohoto šampionátu a jakou vy v ní plníte roli?
Český svaz ledního hokeje pořádá mistrovství světa z pověření Mezinárodní hokejové federace. To probíhá samozřejmě za respektování určitých pravidel. Existuje dokument, který se nazývá Ice hockey world championship regulations, kde jsou přesně popsány jednotlivé kroky, co a jak má být zajištěno. Český svaz ledního hokeje vytvořil pro účely pořádání mistrovství světa organizační výbor mistrovství světa, který je mu přímo podřízen. My jsme měli i sídlo jinde než Český svaz ledního hokeje, ale i když jsme plně pod patronací Svazu, jsme samostatná struktura. Organizační výbor na sebe přebírá veškeré odpovědnost za průběh jako hlavní pořadatel.
Moje funkce v tomto uskupení jsou dvě, jedna se nazývá „PR a média“, druhá „Televizní přenosy“. Pro účely pořádání mistrovství světa jsme si pronajali Sazka Arenu a ČEZ Arenu. Tím, že jsme si je pronajali, musíme respektovat jejich stávající podmínky.
Abych to vysvětlila, tak jako si někdy pronajmete byt a můžete si v něm dělat co chcete a někdy tam nesmíte s ničím pohnout. O pravidlech tohoto rázu mluvím. Některá pravidla jsou prostě stanovená majitelem a ta musíme respektovat.
Takže třeba to, že v ČEZ Areně se v hledišti může fotografovat a v Sazka Areně ne, to je dáno vnitřním řádem Sazka Arény a ne pořadateli mistrovství?
Není to úplně tak. My jsme text tištěný na vstupenky obdrželi přímo od IIHF, je tam uvedeno poučení pro diváky, a to nezávisle na Sazka a ČEZ Areně. Jde o to, že dnes jsou možnosti přenosu dat na velmi vysoké úrovni. Takže ti, kteří za přenosy informací platí dost vysoké částky, jsou pak znevýhodněni oproti těm, kteří tak činí bez poplatku a povolení. Před dvaceti lety, kdy záběr nebylo možno pořídit jinak než velkou kamerou, se elektronické přístroje diváků prakticky nemusely kontrolovat. Kdežto dnes může kdokoliv referovat po telefonu a prodávat informace do rádií. Proto je těmto věcem věnována taková pozornost, proto divák, který po telefonu referuje o průběhu utkání, může být z haly vyveden.
Nebylo by lépe toto kontrolovat na straně těch rádií a ne na straně 17 000 diváků?
Jak říkám, to je dáno pravidly IIHF, která my musíme respektovat. Je to tedy otázka pro IIHF, protože tohle je věc, kdy my pouze plníme nějaký pokyn. IIHF si chrání svá vysílací práva, svůj produkt a jeho exkluzivitu, aby samotný ten produkt byl prodejný. Jakmile se ten produkt stane volně dostupný, stane se bezcenným.
Tomu rozumím, ale můžete mi říci, jestli se tedy pravidla IIHF změnila od loňského roku? Byl jsem v Hartwall Areně a tam se foťáky a mobily do hlediště bez omezení brát mohly a fotit se taky mohlo.
V případě Sazka arény je možné říci, že zdejší zákazy a nařízení souvisí i s jejím vnitřním řádem. Kromě nařízení IIHF zde existují i pravidla Sazka Areny jako takové, která nechce tato zařízení do haly pouštět, takže v této kombinaci se pak vyžaduje dodržování těchto pravidel velmi důsledně. V Hartwall Areně zřejmě nevadilo fotografování proto, že v jejích řádech není fotoaparát v zakázaných předmětech, které do haly nesmějí. Sazka Aréna takovou vyjímku neudělala. Obecně ale při utkání telefonovat, fotografovat, točit na kameru není povoleno vůbec nikde.
Organizační výbor je stálý orgán, který existuje nezávisle na pořádání akcí, nebo se svolává jen k dané chystané akci?
Tento existující organizační výbor byl sestaven pouze pro potřeby mistrovství světa. Svou činnost ukončí, předpokládám, k 30.6. tohoto roku, až se doúčtují veškeré položky.
Takže třeba ČP cup už budou pořádat zase jiní lidé?
Personální otázky jsou čistě na Českém svazu ledního hokeje. Já jsem na tuto akci najatá jako externista, takže mně nepřísluší toto řešit.
Jaký je vlastně pracovní vztah mezi vámi a panem Kusým?
Pan Kusý je předseda celého organizačního výboru, já řídím ty dvě sekce, které jsem už zmiňovala. Ano, pan Kusý je můj přímý nadřízený.
Pořadatelská služba podléhá pokynům organizačního výboru?
Pořadatelská služba dodržuje pokyny dané vnitřním řádem Sazka Areny, které ale vznikly po konzultaci s organizačním výborem. Členové vedení Sazka Areny jsou členy organizačního výboru, takže organizační výbor tím pádem je povinen i respektovat pravidla používání Sazka Areny.
Vznikly někdy nějaké názorové rozdíly mezi těmi lidmi řekněme od Sazky a Vámi?
V počátcích bylo nutné ujasnit si některé rozdílné postoje a možnosti, ale jakmile se ten šampionát rozběhl, tak bych neřekla, že by tam byly nějaké rozdílnosti. Teď bych řekla, že tady security pracuje velice dobře. Samozřejmě že když se nějaká akce rozbíhá, tak v počátcích dochází k nějakým komunikačním šumům, ale to už máme za sebou.
Někdy se mluví o ochrance hanlivě, ale tady ti lidé, kteří třeba stojí u vstupů na sektory, pracují velice dobře a pružně a já jsem s nimi maximálně spokojená.
Přesto když to srovnám třeba s juniorským mistrovstvím světa, které se u nás pořádalo, tak mi přijde, že to tam všechno mělo hladší průběh. Možná tam byla jiná ochranka…
V tom s vámi souhlasím, ale musíme uvážit, že tady máme několik faktorů. Především tohle mistrovství v Praze a Ostravě je výrazně větší akce. Dokonce bych si troufla tvrdit, že je to největší sportovní akce, která na území České republiky kdy byla. Vzhledem k rozvoji médií a k mediálnímu pokrytí je to skutečně podstatně větší akce než mistrovství v roce 1992. Tohle mistrovství je sledovanější, navštěvovanější. Budu-li realistou a nebudu předpokládat, že se tady odehraje olympiáda, tak můžu říci, že se tady může odehrát maximálně mistrovství světa v atletice, ale určitě ne mistrovství světa ve fotbale nebo formule jedna.
Nic z toho ovšem nemůže zajišťovat více novinářů než tohle mistrovství světa v ledním hokeji.
Druhá věc je ta, že celková bezpečnostní úroveň ve světě je úplně jiná. A třetí věcí je to, že se nacházíme v úplně nové budově, která má svá specifická bezpečnostní pravidla. Kombinací těchto tří věcí se dostáváme k podstatě toho reálného stavu. Na druhou stranu nedošlo tady k žádným incidentům, zraněním, žádným výtržnostem mezi fanoušky, k žádným nuceným evakuacím, takže tohleto se povedlo vyřešit, já bych řekla, že nadmíru dobře. Taky se dobře zvládlo, abych tak řekla lidově, to vypouštění a napouštění haly, kde to vypadalo, že se to nebude stíhat, tak všechno proběhlo velmi dobře, takže já v tom problém nevidím.
Další věc, která by mě zajímala, je ten plot. Proč je tady okolo haly ten plot?
To je záležitost Sazka Areny. K tomu vám já povědět víc nemůžu, na to vám může odpovědět jen Sazka, tedy spíše pan Vala.
Právě sedíme v tiskovém středisku. Není tu trochu těsno?
Tiskové středisko tady je, s výjimkou Švédska, větší než kdy jinde. Je zde o 50 pracovních míst více než v Hartwall Areně. Mám k dispozici čísla, ve Finsku bylo 180, v Německu 170 pracovních míst. Opticky to tady každému připadá menší, ale ve skutečnosti je situace taková, že se nikdy všechna pracovní místa nevypotřebovala, kdokoliv kdykoliv přišel, měl místo k dispozici.
Pak je tady takový drobný problém s výtahy, jeden je ovladatelný a druhý není, takže když vám přijede zrovna ten druhý, máte smůlu. Ten první totiž nepřijede, dokud neodjede ten druhý, co přijel. A ten neodjede sám od sebe :-)
Nebylo nikde anoncováno, že by ta výtahová soustava byla určena novinářům. Výtahy nejsou označeny jako PRESS. Výtahy jsou určeny pro záchrannou službu, aby kdyby se cokoliv stalo, byl výtah k dispozici záchranářům. Tiskové středisko je ve 4.patře a novináři jsou myslím dost zdatní na to, aby dvakrát denně vyšli do 4.patra.
Pak by mě zajímala taková věc, na akreditační kartičce jsem dosud zažil systém čísel zón, do kterých má člověk přístup a označení těch zón v prostoru, takže když jsem přišel k zóně a viděl číslo, bylo mi jasné, jestli do ní můžu. Tady mám nějakou barvu a v prostoru jsou čísla a nevím, kam můžu…
Vy máte barvu zelenou, to znamená, že máte přístup do 4 zón. Jestli to nevíte, tak vás o tom můžu informovat, máte přístup do zóny 2, to je Arena, do zóny 8, to je tiskové středisko, do zóny 9, to je tisková tribuna a do zóny 10, to je mix zóna. Z toho, že máte barvu zelenou, je to jasné, to každý ví.
Mě jenom zajímá, proč je to tady jinak než všude jinde, ten systém jinde mi přijde takový pro uživatele přehlednější.
Systém akreditací řídí IIHF.
Jak jste spokojená s novináři jako klienty?
Myslím, že až na to, že jsme odebrali asi 3 akreditace, tak se žádný problém nevyskytl. Absolutní většina tady ta naše pravidla přijala, pochopila a dodržuje je. A jak jsme se přesvědčili už dříve, tak to platí i zde, že zástupci velkých a významných médií, ti skutečně známí, významní a velcí novináři, se jakýmkoliv pravidlům přizpůsobují daleko lépe a ochotněji, než, když to tak řeknu drsně, nějaký pisálek z okresních novin, který by spíš mohl být rád, že tu akreditaci vůbec dostal. U těch, kterým jsme tu akreditaci odebrali, mě to vůbec nemrzí, protože ti lidé byli předem několikrát varováni. Tady došlo k tomu, že když ta naše pražská skupina nebyla tak nabitá favoritními týmy, byla jsem docela benevolentní v udělování akreditací. Nicméně bylo některým médiím sděleno, že sice akreditaci dostávají, ale může se stát, že jejich zástupce v okamžiku, kdy začne play off, nebude mít až tak úplně exkluzivní možnosti, že se třeba nedostane na tiskovou tribunu nebo nebude mít nejlepší místo k fotografování.
Taková média jako třeba časopis Týden nebo Instinkt, to plně pochopila a chovala se podle toho. Na druhou stranu tady byli někteří, kteří to absolutně odmítali, celou dobu velmi intenzivně požívali všech výhod a servisu s akreditaci spojeného a v okamžiku, kdy bylo tak říkajíc ubráno, začali dělat potíže.
Takže u těch odebraných akreditací mě to opravdu nemrzí. Stalo se tak proto, že mou benevolencí jsme si tady vzali více lidí, než jsme poté mohli zvládnout.
Udělali jsme to proto, aby co nejvíce českých medií mělo možnost získat nějaký původní materiál, nějaké původní vlastní fotky. Ale nakonec to dobře dopadlo.
Kde tady na mistrovství strávíte nejvíce času?
Jsem samozřejmě skoro pořád v prostorách Areny, v kanceláři nebo na jednání s lidmi, se kterými komunikuji řekněme směrem nahoru. Zaplaťpámbu tady mám velmi schopného vedoucího tiskového střediska, tak jako jsem měla i schopnou vedoucí v Ostravě. Tam to byla Martina Žitnáková, tady v Praze je to Lubor Černohlávek. Takže většina té práce je spíše jejich záležitostí, na mě celková koordinace naší sekce včetně televizních přenosů, které se zase vedoucích tiskových středisek netýkají. Dále mám na starosti komunikaci s IIHF a s vedením organizačního výboru.
Stíháte se při tom dívat na hokej?
Jestli jsem viděla dohromady jednu třetinu, tak je to hodně. Viděla jsem naše trestná střílení s USA...
A jinak fandíte, sledujete hokej?
Musím říct, že ten poslední rok, kdy bylo opravdu hodně práce, jsem na to moc prostor neměla. Ale tím, jak jsem jezdila po různých školeních, tak jsem měla možnost nějaké zápasy vidět. Nejvíc jsem si to užila v Německu, kde jsem si náš titul vychutnala úplně nejvíc, vlastně jako součást týmu. Nic se asi nedá opakovat, takže letos jsem tady k tomu měla spíš odstup. Já mám doma mužskýho fanatickýho Slavistu a nešla jsem s ním letos na hokej ani jednou.
A vy fandíte komu?
Já asi nefandím, ale vzhledem k tomu, že jsem z Prahy a už jako malá s rodičema když jsme šli na hokej, tak na Spartu a vlastně vždycky jsem chodila jenom na Spartu, tak....no, v žádném případě nejsem nějaký fanatický Sparťan, ale té Slavii teda fakt nefandím:)
Tedy váš manžel, když fandí Slavii, je rád, že se Slavia stěhuje sem do Sazky?
No...není moc rád...
...takový nějaký vztah tedy k té Sazka Areně...
(dlouhá pauza)...hala jako taková.....takhle: hala se mi líbí. Možná bychom mohli diskutovat o tom, jestli si myslím, že je to prostředí pro hokejovou Slavii. K tomu bych možná měla nějaký jiný postoj. Ale hala jako taková se mi líbí, asi k tomu neřeknu nic nového, je to jedna z nejhezčích a nejmodernějších hal asi na světě.
Já nejsem žádný expert, ale viděla jsem Hartwall Arenu, viděla jsem haly v Německu...(pauza)...asi takhle, já se necítím na to, abych se k tomu mohla nějak stavět, na to v tom nejsem nějak zběhlá.
Chystáte se na mistrovství světa do Rakouska, ať služebně, nebo soukromě?
Já myslím, že ani jedno. Už jsem těch hokejů asi měla docela dost. Spíš mě láká příští zimu mistrovství světa v lyžování v Obersdorfu. Poté, co jsme vypadla z lyžování, tak je mi po něm docela smutno.
Spolupracovala jste na knize o Kateřině Neumannové. Chystáte něco podobného?
Vzhledem k tomu, že jsem v posledních měsících fungovala 18 hodin denně tak říkajíc s hokejkou v ruce, tak o ničem takovém nevím, nikdo se mnou o tom nekomunikoval.
Česká pojišťovna cupu v Pardubicích se budete účastnit?
Já to nepředpokládám. Zatím mám nabídku dělat tady v Sazka Areně na Světovém poháru.
Znáte se osobně s panem Hušákem?
Potkali jsme se. Několikrát.
 
Děkuji za rozhovor
  (ptal se roj)

DALŠÍ ČLÁNKY
N
 
Dojmy a zážitky ze Sazka Areny
Argumenty proti uzavření ELH
Duda - hokej není nuda
Dva články o vlastnictví klubů
Vzpomínka na Nagano
Ribano - studie
Pohled pod led očima soudce
Pravidlo, kdy platí gól
Rozbor losování extraligy
Vznik Asociace Hráčů Ledního Hokeje
 


www.hokej.cz
Připojte se ZDARMA!