Pohled
pod led
V této rubrice se budeme zabýtat poněkud hlouběji a investigativněji různými thematy
 
Na hlavní stránku OHF 

Společné akce
Co se chystá

Co už bylo

OHF sobě
Ohlasy H. F.

Seznam OHF

Síň slávy

Plus/Mínus

Kukínko
Media a hokej

Hokejové přehledy

Zlatý fond OHF

Ledová židle

Pohled pod led

Stálé Odkazy

Píplmetr
Od 7.1. 1999
Vás tu bylo píplmetr
(unikátních IP)
 
Tak už je známa finálová dvojice NHL: Dallas – New Jersey. Určitě to bude zajímavý hokej, i když se snížil počet Čechů, kteří mohli hrát o Stanley cup. No nedá se nic dělat, Colorado vypadlo. Já jen doufám, že se nedočkáme dalšího neregulérního gólu, který rozhodne, jako to dopadlo loni. Právě s postupem Dallasu jsem si na to vzpomněl a rozhodl jsem se, že se podívám podrobněji do pravidel, jak na tuto možnost pamatují.

Nyní ocituji dvě části pravidel, které považuji za důležité a zdůrazním nejdůležitější části.

Pravidlo 613 – branka a přihrávka

Poznámka: Rozhodčí je odpovědný za uznání branek a přiznání přihrávek (s výjimkou „A“ skupiny světového šampionátu IIHF) a jeho rozhodnutí je v tomto směru konečné. Uznání branek a přiznání přihrávek musí být plně v souladu s ustanovením tohoto pravidla. Proto je třeba, aby rozhodčí byl dokonale obeznámen se všemi podrobnostmi tohoto pravidla, bedlivě sledoval veškeré dění, které může mít vliv na uznání branek, a především je třeba, aby jeho rozhodnutí byla učiněna s naprostou nestranností.

a) Branky je dosaženo, když hráč útočícího mužstva dopraví kotouč holí mezi brankové tyčky a pod příčnou tyčkou a úplně přes brankovou čáru.

b) Branky je dosaženo, když hráč bránícího mužstva dopraví kotouč do branky jakýmkoliv způsobem. Hráč útočícího mužstva, který hrál naposled kotoučem, se označí za střelce branky, ale nikomu se nepřizná přihrávka.

c) Jestliže útočící hráč kopne kotouč a ten se odrazí do branky od kteréhokoliv hráče nebo brankáře, branka se neuzná.

Branka se uzná, když se kotouč (řádně zahraný holí – pozn. překl.) odrazí přímo od brusle útočícího nebo bránícího hráče do branky.

d) Jestliže se kotouč vystřelený útočícím hráčem odrazí do branky od kterékoliv části těla či výstroje spoluhráče, branka se uzná. Hráč, od něhož se kotouč odrazil, se označí za střelce branky. Branka se neuzná, jestliže byl kotouč kopnut, vhozen nebo úmyslně usměrněn do branky jiným způsobem než holí. (rozuměj útočícím hráčem – pozn. překl.)

e) Branka se neuzná, jestliže se kotouč odrazil do branky přímo od kteréhokoliv rozhodčího.

f) Zahraje-li hráč kotouč oprávněně do soupeřova brankoviště a kotouč se stane volný a přístupný jinému útočícímu hráči, branka dosažená z této pozice platí.

g) Pokud kotouč není v brankovišti, nesmí hráč útočícího mužstva stát na čáře brankoviště ani v brankovišti, ani držet svou hůl v brankovišti, jestliže za takových okolností vnikne kotouč do branky, branka se neuzná (s výjimkou článku (h) tohoto pravidla) a vhazovat se bude ve středním pásmu na nejbližším bodě vhazování.

h) Jestliže je útočící hráč fyzicky zatlačen do brankoviště nebo je v něm držen bránícím hráčem a za těchto okolností vnikne kotouč do branky, branka se uzná, přestože je útočící hráč v brankovišti, ledaže podle mínění rozhodčího měl dostatek času opustit brankoviště, ale svévolně v něm zůstal.

i) Branky nemůže být dosaženo, jestliže útočící hráč kopl nebo srazil kotouč rukou a kotouč se odrazil do branky od kteréhokoliv hráče nebo jeho hole, od brankáře nebo rozhodčího. Branka dosažená jinak, než stanoveno pravidly, nebude uznána. Branky nemůže být dosaženo, jestliže je branková konstrukce posunuta ze svého ukotvení, a/nebo spodek brankové konstrukce není celou plochou na ledě v okamžiku, kdy kotouč vnikne do branky nebo překročí brankovou čáru.

Poznámka:Jestliže po dosažení branky byla již hra znovu zahájena, není možné branku odvolat.

j) V záznamu branek se připíše branka hráči, který vstřelil kotouč do soupeřovy branky. Za každou branku se započte v záznamu branek jeden bod.

k) Dosáhne-li hráč branky, „přihrávka“ se připíše hráči nebo hráčům, kteří se zúčastnili hry bezprostředně před dosažením branky, ale při jedné brance se přiznávají nejvýše dvě přihrávky. Za každou takto připsanou „přihrávku“ se započte v záznamu branek jeden bod. Pouze jedna přihrávka může být připsána, pokud hráč dosáhne branky po odrazu kotouče od brankáře.

l) Každému hráči může být připsán za dosaženou branku pouze jeden bod.

m) Jestliže hráč, který není uveden v zápise o utkání, vstřelí branku nebo na ni přihraje, branka se neuzná, hráč se pošle na zbytek utkání do šatny a žádný trest se neukládá.

n) Kde je k dispozici příslušné zařízení, může být použito videozáznamu k rozhodnutí, zda má být branka uznána či ne. Je na uvážení rozhodčího, zda využije k rozhodnutí videozáznamu. Pravidlo 509

Pravidlo 509 – brankový video-rozhodčí

a) Přezkoumání brankovým video-rozhodčím podléhají následující situace, pokud je brankový video-rozhodčí v soutěžích IIHF k dispozici:

1. zda kotouč přešel brankovou čáru,

2. zda byl kotouč v brance dříve, než došlo k posunutí brankové konstrukce,

3. zda byl kotouč v brance před nebo po vypršení hrací doby na konci třetiny,

4.zda byl kotouč dopraven do branky rukou nebo zda byl kopnut do branky,

5.zda se kotouč do branky odrazil od rozhodčího,

6.zda byl kotouč před vniknutím do branky zasažen útočícím hráčem vysokou holí, ve výši nad příčnou tyčkou,

7.stanovení správného času na oficiálních hodinách za předpokladu, že hrací doba je vidět na monitoru brankového video-rozhodčího.

b) Akce může být přezkoumána jen na žádost rozhodčího nebo brankového video-rozhodčího

Takže, co nám z toho vyplívá. Pravidlo 613 nám hned v úvodu říká, cituji:

„Rozhodčí je odpovědný za uznání branek a přiznání přihrávek (s výjimkou „A“ skupiny světového šampionátu IIHF) a jeho rozhodnutí je v tomto směru konečné. Uznání branek a přiznání přihrávek musí být plně v souladu s ustanovením tohoto pravidla. Proto je třeba, aby rozhodčí byl dokonale obeznámen se všemi podrobnostmi tohoto pravidla, bedlivě sledoval veškeré dění, které může mít vliv na uznání branek, a především je třeba, aby jeho rozhodnutí byla učiněna s naprostou nestranností.“

Takže rozhodčí by měl tohle podrobněji hlídat. Prostředky na to má. Vždyť pravidlo 613, odstavec n) nám říká toto, opět cituji:

„Kde je k dispozici příslušné zařízení, může být použito videozáznamu k rozhodnutí, zda má být branka uznána či ne. Je na uvážení rozhodčího, zda využije k rozhodnutí videozáznamu. Pravidlo 509“

A když už jsme u toho, pravidlo 509 nám vyjmenovává situace, kdy je možno videozáznam použít (uvedeny výše) a kdo je oprávněn o to zažádat, cituji:

„Akce může být přezkoumána jen na žádost rozhodčího nebo brankového video-rozhodčího“

Z výše uvedeného vyplývá, že hlaví vinu na uznání neregulérní branky nese rozhodčí. Já sám mohu jmenovat dvě neregulérní branky (výše uvedená ve finále minulý rok a letos ve čtvrtfinále Buffalo – Pittsburgh, kdy prošel puk boční sítí do branky Buffala a tudíž nepřešel brankovou čáru. (Pravidlo 613, odstavec a))), přitom však rozhodčí nebyl ani v jednom případě potrestán. Na jednu stranu je pravda, že rozhodčí je jenom člověk a ohlídat všechno není možné, ale videorozhodčí musel obě situace vidět a mohl požádat o posouzení, z nichž by vyplynulo neuznání branky.

Můj osobní názor k této věci je takový, že by mělo dojít ke změně pravidel, hlavně v bodě 613, poznámka k odstavci i), kde se říká, cituji:

„Jestliže po dosažení branky byla již hra znovu zahájena, není možné branku odvolat.“

Tímto článkem bych rád rozpoutal diskusi na toto téma. Veškeré názory rád příjmu na e-mailové adrese johnnyp@centrum.cz nebo na telefonu 0604 825 021. Veškeré došlé připomínky zpracuji a co nejdříve uveřejním.

POHLED POD LED:
N
 
Vznikla Asociace hráčů extraligy
Vzpomínka na Nagano
Ribano - studie
Pohled pod led očima soudce
Pravidlo, kdy platí gól
Rozbor losování extraligy
Vznik Asociace Hráčů Ledního Hokeje
 
 

www.hokej.cz
Připojte se ZDARMA!